Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungai,  kuri formaliai buvo 15 respublikų federacija, 1990-ieji buvo kriziniai metai. Gili krizė jau buvo apėmusi praktiškai visas viešojo gyvenimo sritis.

 

TSRS gelbėjimo ėmėsi Michailas Gorbačiovas, nuo 1985 metų Tarybų Sąjungos komunistų partijos generalinis sekretorius. Jo vykdoma programa: „uskorienije” (pagreitinimas), „perestroika” (pertvarka) ir „glasnost” (viešumas) tik pagilino krizę ir paspartino komunistinio bloko žlugimą.

 

1991 metų gruodžio 26 dieną, ne be rusų komunistų desperatiškų bandymų gelbėti status quo , TSRS susilikvidavo.

 

Tačiau 1990 m. pradžioje  TSRS formaliai sudarė vieną politinį organizmą. Per tolesnius mėnesius nepriklausomybę paskelbė visos Tarybų Sąjungos europinės dalies respublikos: Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, Latvijos Tarybų Socialistinė Respublika, Estijos Tarybų Socialistinė Respublika, Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublika ir Ukrainos Tarybų Socialistinė Respublika.

 

Daugiau apie šiuos įvykius galima paskaityti čia:

 

image/svg+xml