„1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries” yra Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijoje ir Lietuvoje vykdomas edukacinis projektas, kurio tikslas:

 

  • suprasti ir priartinti žinias apie pokyčius, įvykusius 1990 metais (ir po to) trijose kaimyninėse šalyse (sudarančiose savotišką pasienio regioną): Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje bei Lietuvoje kaip Baltijos šalių pars pro toto,
  • didinti informuotumą apie politinius, socialinius ir ekonominius pokyčius, atsiradusius įveikus komunistinę praeitį, ir apie tai, kaip buvo sprendžiami istoriniai konfliktai ir nauji ginčai, kilę tautinių mažumų kontekste (kurioms komunistinė valdžia nesuteikė teisių),
  • padaryti šias žinias prieinamas visiems susidomėjusiems, o ypač jaunimui, nurodant išvadas, kurias mes, šiuolaikiniai europiečiai, galime padaryti iš šios istorijos.

 

Projektą įgyvendina Fondas „Krzyżowa” Europos susitarimui, bendradarbiaudamas su Paweł Włodkowic institutu (Lenkija), Stiftung Adam von Trott, Imshausen e.V. (Vokietija), Post Bellum (Čekija) ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba (Lietuva).

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Europa piliečiams – Europos atminimas“.

 

 

Šioje svetainėje paskelbta medžiaga yra prieinama pagal licenciją Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

 

image/svg+xml