„1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries” jest projektem edukacyjnym, realizowanym w Polsce, Niemczech, Czechach i Litwie, który za cel stawia sobie:

 

  • zrozumieć i przybliżyć wiedzę o zmianach, jakie zaszły w (i od) 1990 roku w trzech sąsiadujących ze sobą krajach (tworzących swoisty region przygraniczny): Niemczech, Polsce i Czechosłowacji, oraz na Litwie jako pars pro toto krajów bałtyckich,
  • podniesienie świadomości na temat przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które były wynikiem przezwyciężenia komunistycznej przeszłości, oraz tego, jak radzono sobie z historycznymi konfliktami i nowymi sporami, które wybuchły w kontekście mniejszości narodowych (którym władze komunistyczne odmawiały praw),
  • udostępnienie tej wiedzy wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza młodzieży, ze wskazaniem wniosków, jakie my, współcześni Europejczycy, możemy z tej historii wyciągnąć.

 

Projekt jest realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, we współpracy z Instytutem Pawła Włodkowica (Polska), Stiftung Adam von Trott, Imshausen e.V. (Niemcy), Post Bellum (Czechy) oraz Anyksciu svietimo pagalbos tarnyba (Litwa).

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli – Pamięć o przeszłości Europy”.

 

 

Materiały opublikowane na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

 

image/svg+xml