Rok 1990 był kolejnym, w którym Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, formalnie będący związkiem federalnym 15 republik, znajdował się w głębokim kryzysie, dotykającym praktycznie każdej sfery życia publicznego.

 

Próba ratowania ZSRR, której podjął się Michaił Gorbaczow, od 1985 roku sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, przedstawiona jako program „uskorienia” (przyspieszenia), „pierestrojki” (przebudowy) i „głasnosti” (jawności) ostatecznie pogłębiła tylko kryzys i przyśpieszyła rozpad bloku komunistycznego.

 

26 grudnia 1991 roku, nie bez desperackich prób ratowania status quo przez rosyjskich komunistów, ZSRR uległ samorozwiązaniu.

 

Na początku roku 1990 ZSRR stanowił jednak formalnie jeden organizm polityczny. Na przestrzeni kolejnych miesięcy niepodległość ogłosiły wszystkie europejskie republiki Związku Radzieckiego: Litewska Republika Socjalistyczna, Łotewska Republika Socjalistyczna, Estońska Republika Socjalistyczna, Białoruska Republika Socjalistyczna oraz Ukraińska Republika Socjalistyczna.

 

Więcej o przebiegu tych wydarzeń można przeczytać tu:

image/svg+xml