Rok 1990 byl dalším rokem, kdy se Svaz sovětských socialistických republik, formálně vystupující jako federální svaz 15 republik, nacházel v hluboké krizi, týkající se prakticky každé sféry veřejného života.

 

Pokus o záchranu SSSR, jehož se ujal Michail Gorbačov, od roku 1985 působící jako generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu, představený jako program „uskorenia“ (urychlení), „perestrojky“ (přestavby) a „glasnosti“ (otevřenosti) definitivně pouze prohloubila krizi a urychlila rozpad komunistického bloku.

 

Dne 26. prosince 1991, navzdory zoufalých pokusů o záchranu tehdejšího stavu ze strany ruských komunistů byl SSSR rozpuštěn.

 

Sovětský svaz však na začátku roku 1990 formálně tvořil jeden politický organismus. V průběhu dalších měsíců vyhlásily svou svrchovanost všechny jeho evropské republiky, tedy Litevská socialistická republika, Lotyšská socialistická republika, Estonská socialistická republika, Běloruská socialistická republika a Ukrajinská socialistická republika.

 

Více o průběhu těchto událostí si můžete přečíst zde:

 

image/svg+xml