"1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries" je vzdělávací projekt, který je realizován v Polsku, Německu, Česku a Litvě, s cílem:

 

  • pochopit a přiblížit informace o změnách, které nastaly v roce 1990 (a od roku 1990) ve třech sousedních zemích (tvořících specifický příhraniční region): Německu, Polsku, Československu a v Litvě jako pars pro toto pobaltských států,
  • zvýšit povědomí o politických, společenských a hospodářských změnách, které byly výsledkem překonání komunistické minulosti a toho, jak se země vyrovnávají s historickými konflikty a novými spory, ke kterým došlo v kontextu národnostních menšin (jimž komunistické orgány upíraly jejich práva),
  • poskytnout tyto informace všem zájemcům, zvláště mládeži, s uvedením závěrů, jaké my, současní Evropané, můžeme z této historie vyvozovat.

 

Projekt je realizován Nadací Krzyżowa pro Evropskou dohodu ve spolupráci s Institutem Pawła Włodkowica (Polsko), Stiftung Adam von Trott, Imshausen e.V. (Německo), Post Bellum (Česko) a Anyksciu svietimo pagalbos tarnyba (Litva).

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské komise v rámci programu "Evropa pro občany – Evropské historické povědomí".

 

 

Materiály uveřejněné na této straně jsou dostupné na licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

 

image/svg+xml